MHRF

MHRF-logo PMS OR

Klubben är nu medlem i MHRF.
Det innebär bland annat att man kan teckna MHRF-försäkring på sin ”pärla” genom klubben.

Håll dig ajour med vad som händer i MHRF, gå in på hemsidan: http://www.mhrf.se
Där kan du läsa senaste klubbnytt, hur det fungerar med MHRF-försäkringen mm mm.
(Du vet väl att klubben får återbäring om du tecknar en MHRF försäkring i klubbens namn ?)

Besiktningsman
Kjell Andersson
Kråkrisvägen 6
591 55 Motala
0141-502 71  070-891 03 20

Försäkringsansvarig och besiktningsman
Per Åberg
Ydregatan 21
570 60 Ydre
0381-604 33  070-248 95 47

MHRF-logo med text CMYK.eps

MHRF-försäkringen

MHRF-försäkringen är den ledande samlarfordonsförsäkringen och drivs i samarbete med Folksam. Det finns ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.

Du själv, din klubb och den fordonshistoriska rörelsen gynnas när du tecknar en MHRF-försäkring. MHRFs arbete sammanfattas:
För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Om du kan svara ja på följande frågor:

  • Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?
  • Är fordonet minst 20 år gammalt?
  • Används fordonet endast för nöjeskörning?
  • Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
  • Har du tillgång till bruksfordon?

… kan du teckna en MHRF-försäkring!

Fordonets skick spelar sällan roll, vi brukar alltid kunna erbjuda ett alternativ. Från helförsäkring för helrenoverade fordon till lagerförsäkring för ännu inte påbörjade renoveringsobjekt.

Vi kan även försäkra fordon med avvikande utförande samt fordon som är under rullande renovering, läs mer här.

 

Var hittar jag mera information?

Klubbens försäkringsansvariga/besiktningsmän
Broschyren försäkringar för samlarfordon
www.mhrf.se


forsäkringen_info_A5_2020-1

forsäkringen_info_A5_2020-2

forsäkringen_info_A5_2020-3

forsäkringen_info_A5_2020-4

MOTORHISTORISKA RIKSFÖRBUNDETS NYHETSBLAD, PÅ GÅNG

Här finns en länk till MHRF:s sida för att läsa deras nyhetsblad. LÄNK

Läs mer på www.mhrf.se eller ta kontakt med din MHRF-anslutna klubb!

 

Annons