Kontakt

Klubbens mailadress:
osksaabklubb@hotmail.com

Styrelsen

ORDFÖRANDE
Roger Forssén
roger.forssen56@gmail.com
TIDNINGSREDAKTÖR
Daniel Gustavsson
saab.95@live.se
SEKRETERARE
Per Åberg
saabberg@gmail.com
KASSÖR
Ingevald Abrahamsson
ingevald@zlugg.net
WEBMASTER
Niklas Zeipel
niklas.zeipel@gmail.com
MATRIKELANSVARIG
Lars Eriksson
gblarer@gmail.com
KLUBBMÄSTARE
Sten-Erik Stenberg
se40408@gmail.com
SUPPLEANT
Stig Witthammar
stig.witthammar@gmail.com
SUPPLEANT
Gunnar Skog
g.skogstt@telia.com

Adress:
Östgöta Saabklubb
c/o Roger Forssén
Katterumsvägen 23
602 10 NORRKÖPING

OBS!
Vi har fått bankgiro istället för postgiro
Bankgiro: 5688-9934

.
Annons